Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderfysiotherapeut Nicole Merkx

Kinderbekkenfysiotherapeut Nicole merkt dat veel kinderen problemen hebben omtrent het ‘poepen en plassen’. Voor ouders is dit niet altijd een populair en open gespreksonderwerp. Je kunt je als ouder bijvoorbeeld schamen als de zindelijkheid bij jouw kind nog niet volledig wordt beheerst als de leeftijd hier al wel naar is. Jouw kind heeft fysieke ongelukjes op onmogelijke tijden en plaatsen waarbij ongemakkelijke situaties het gevolg kunnen zijn. Kinderen zelf kunnen er ook last van krijgen. Uit logeren gaan kan een probleem zijn of ze worden gepest omdat ze ‘stinken of een vieze broek’ hebben. Daardoor kunnen ze geïsoleerd raken of zelfs depressief worden. Kinderbekkenfysiotherapie kan hierbij helpen!

Heeft je kind moeite met zindelijk worden? Of regelmatig plasongelukjes, blaasontstekingen of poepongelukjes? Kinderbekkenfysiotherapeut Nicole kan je kind helpen met de zindelijkheid of de problematiek er omheen met kinderbekkenfysiotherapie.

Zindelijk worden

Zindelijk worden gaat niet altijd gemakkelijk en automatisch. Normaal gesproken is de leeftijd tussen 18 maanden en 4 jaar de periode voor zindelijkheidstraining. Het kind geeft dit van nature aan en ook ouders kunnen in deze periode dit proces actief te stimuleren.

Kinderbekkenfysiotherapie bij kinderen met zindelijkheidsproblemen.
De beste leeftijd om te beginnen met zindelijkheidstraining bij jouw kind is tussen de 18 maanden en 4 jaar.

Poepproblemen bij kinderen

Poepproblemen bij kinderen

Goed kunnen poepen heeft alles te maken met de spijsvertering, goed en regelmatig eten, voldoende drinken, bewegen en poepen als het moet. Hoe langer de ontlasting in de endeldarm (laatste stukje darm voor de anus, het poeppoortje) blijft, hoe harder die wordt en hoe moeilijker en pijnlijker het is deze goed uit te poepen. De opeenhoping heet obstipatie. Hoe langer dit probleem van ophouden blijft hoe meer de (endel)darm zal uitrekken. Er zal steeds meer ontlasting blijven zitten, waardoor je een vicieuze cirkel krijgt. De ontlasting wordt steeds harder, en steeds moeilijker, pijnlijker en angstiger voor het kind om te willen durven en kunnen poepen.

Problemen omtrent poepen en plassen die kunnen ontstaan zijn obstipatie, broekpoepen, diarree, broekplassen, harde ontlasting, bedplassen, pijn, angst, onrust, verminderde eetlust, niet willen drinken etc.

“Ik ben te druk met spelen en dan heb ik geen tijd om te poepen”

Ken jij het boekje ‘Joep moet poepen‘ al? Het is een leuk prentenboekje over de spijsvertering en stoelgang. De ouder krijgt hierbij tips en adviezen hiermee om te gaan. Een leuk boekje voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. Nicole beschikt in de praktijk ook over deze boekjes. Ben je benieuwd? Vraag ernaar!

Toilettraining bij het poepen

 • Een goede toilethouding is belangrijk. Hierbij is een verkleinbril voor kinderen tot 5 jaar een must, zodat ze ontspannen kunnen zitten. De voeten kun je laten steunen op een voetenbankje.
 • Ontspannen zitten – hoe doe je dat? Maak een ronde rug, armen los gesteund op de bovenbenen, de buik bol, los en zacht en zeker niet persen.
 • Neem de tijd! Vaak zijn kinderen gehaast en nemen geen tijd om langer te zitten en zodoende goed leeg te poepen. Bij de eerste poep rennen ze bijvoorbeeld al het toilet af en gaan weer terug naar hun spelletje. Minimaal 5-15 minuten is wenselijk.
 • Bij aandrang voor het poepen is het belangrijk hier zo snel mogelijk op te reageren. Immers hoe langer wordt uitgesteld des te harder de ontlasting wordt en de prikkel steeds minder is.
 • Na de maaltijden (20-30 minuten) en ’s morgens bij het opstaan is de beste tijd om naar het toilet te gaan. Er is dan een natuurlijke prikkel om goed te poepen. Als er nog geen regelmaat is dan verdient het de voorkeur op al die tijdstippen verplichte toiletgangen te laten maken en 5-10 minuten te blijven zitten. De kinderen mogen best een laag-intensief spelletje of activiteit doen zolang het niet te veel afleidt, want het zitten op zich is al een beloning waard.
 • Gedrags- en opvoeding problemen kunnen een grote rol spelen met het niet willen leren en goed aanleren van poepen en plassen. Een machtsstrijd op dit vlak zal je niet snel winnen. Consequent, structuur en positieve ondersteuning en beloning zijn de keywords.

“De kinderen mogen best een laag-intensief spelletje of activiteit doen zolang het niet te veel afleidt, want het zitten op zich is al een beloning waard!”

Hoe kun je zindelijkheid het beste trainen bij kinderen?
Een spelletje op de wc tijdens zindelijkheidstraining.
Nachtelijk bedplassen

Als het poepen niet goed gaat, heeft dit vaak consequenties voor plassen. Vooral het nachtelijk bedplassen is hier vaak het gevolg van. Als de stoelgang goed onder controle is dan is vaak het plasprobleem ook opgelost. Bedplassen heeft een grote erfelijke component. Als papa en/of mama laat waren dan is het kind vaak ook laat. Bedplassen is aan te raden dit met 7 jaar ook serieus aan te pakken. Het is gebleken dat voor een goede ‘plas’ het zowel voor jongens als voor meisjes beter is zittend te plassen. Daardoor is de houding meer ontspannen en kan de blaas beter geleegd worden.

Kinderbekkenfysiotherapie – Hoe ziet de behandeling eruit?

Kinderbekkenfysiotherapeut Nicole inventariseert het probleem en zoekt samen met ouders en de kinderen naar de oorzaak. Hieruit volgt een plan wat in de thuissituatie door de ouders geïmplementeerd moet worden. De methode vraagt om een systematische aanpak, veelal praktisch, probleemgericht en vooral positief gestuurd. Daarnaast worden ook oorzaken zoals opvoeding, gezinsomstandigheden, omgeving en bijkomende problematiek (motorische ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen, ADHD enz.) aangepakt.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Uitleg over de klachten
 • Voorlichting
 • Aanleren van juist toiletgedrag, ritme en houding
 • Adviezen ten aanzien van voeding en drinken
 • Oefentherapie: o.a. het leren aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren
Kinderbekkenfysiotherapie - persen op de wc is niet nodig.

Ontspannen zitten tijdens het poepen/plassen – hoe doe je dat? Maak een ronde rug, armen los gesteund op de bovenbenen, de buik bol, los en zacht en zeker niet persen.

Vergoeding kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Aangezien het bij deze problematiek meestal niet gaat om lang voortdurende klachten (chronische indicatie), vergoedt de zorgverzekeraar negen behandelingen. Bij ontoereikend resultaat kan de behandeling verlengd worden.

Maak een afspraak