Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Een kinderfysiotherapeut heeft eerst de fysiotherapie opleiding gevolg. Daarna specialiseert de fysiotherapeut zich middels een 4 jarige masteropleiding in de motorische ontwikkeling van kinderen. 

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt het kind spelenderwijs en geeft daarbij voorlichting en advies aan de ouders. Na het onderzoek zal de kinderfysiotherapeut samen met het kind en de ouders een behandelplan opstellen. Indien nodig zal dit in overleg gaan met de arts (specialist), leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Kinderfysiotherapie in Dordrecht
Kinderfysiotherapie bij Stadspraktijk ’t Vosje

Hoe gaan wij te werk?

Denise, Nicole en Esmee zijn de kinderfysiotherapeuten. Afhankelijk van jouw planning en de hulpvraag, wordt jouw kind bij Nicole, Esmee of Denise ingepland.

Nadat een kind aangemeld is, vindt er allereerst een intake plaats om inzichtelijk te krijgen wat de hulpvraag is. Daarna volgt een onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde testen. Gestandaardiseerde testen zijn bijvoorbeeld testen om de motorische ontwikkeling bij het kind in kaart te brengen. Zo’n gestandaardiseerde test is in de wetenschap bij een groot aantal kinderen onderzocht op betrouwbaarheid en daarnaast zijn er normwaarden uitgekomen. Dit betekent dat de uitslag van de test van je kind vergeleken kan worden met de eerder onderzochte doelgroep in de wetenschap. Hierdoor kun je een inschatting maken of je kind leeftijdsadequaat scoort of dat je kind wellicht iets lager scoort dan zijn leeftijdsgenoten. Wanneer je kind lager scoort dan leeftijdsgenoten en je kind een hulpvraag heeft, dan kunnen we de behandeling gaan starten.

Motorisch onderzoek bij motorische achterstand - kinderfysiotherapie
Bij kinderfysiotherapie wordt er gebruik gemaakt van motorische ontwikkelingstesten.

De onderzoeksresultaten en het behandelplan worden met jou als ouder en met je kind besproken. Vervolgens wordt de uitkomst van het onderzoek en het behandelplan schriftelijk verslag verstuurd naar de verwijzer. Indien relevant zal het verslag ook naar andere betrokkenen verstuurd. Medische informatie verstrekken naar derden (niet-verwijzend arts, leerkracht, andere disciplines), gebeurd niet zonder toestemming van ouders.

Er wordt naar zowel de mogelijkheden als de onmogelijkheden van het kind gekeken. Wij gaan aan de slag vanuit een positieve benadering en motivatie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

We werken ook nauw samen met andere behandelaars

Problemen in de motorische ontwikkeling bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Zo kunnen er ook problemen zijn op gebieden van het leren, de spraak, de taal en de sociaal/emotionele ontwikkeling. Zo wordt er, met jullie toestemming, contact opgenomen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals de huisarts, specialist, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist en leerkracht om de begeleiding zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Wanneer gaat een kind naar de kinderfysiotherapeut?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kind naar de kinderfysiotherapeut gaat. Hieronder lees je een aantal voorbeelden wanneer je aan kinderfysiotherapie kunt denken.

Baby

Peuter

Basisschool kinderen

Je kunt ook terecht voor medical taping!

Medical Taping

Kinderen kunnen bij ons terecht voor medical taping. Dit kan gebruikt worden om:

  • pijnklachten te verminderen
  • slechte doorbloeding in de spier te verbeteren
  • vertraagde vocht afvoer te verbeteren

Bij kinderen kun je bijvoorbeeld denken aan de volgende aandoeningen waarbij medical taping effect kan hebben:

  • Osgood Schlatter (pijnklachten groeischijf onder knieschijf)
  • Hypermobiliteit (grote beweeglijkheid/soepelheid in gewrichten)
  • Enkeltrauma/instabiliteit
  • Houdingscorrectie
  • Morbus Sever (pijnklachten groeischijf hiel)
  • Achillespeesklachten
  • Knieklachten
Medical taping kinderfysiotherapie kniepijn
Medical taping

Indien jij vragen hebt of je met de hulpvraag van jouw kind bij ons terecht kunt, kun je met ons contact opnemen.

Volg ons op social media!

Vind jij het leuk om af en toe tips en adviezen te krijgen rondom de motorische ontwikkeling van jouw kind? Dan is het wellicht leuk om ons te volgen op Instagram

Maak een afspraak