Motorische achterstand baby

Baby mijlpalen - is er sprake van een motorische achterstand? Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo.

Motorische ontwikkeling – Ieder kind ontwikkelt zich op zijn manier en op zijn eigen tempo. Leert jouw baby ten opzichte van een andere leeftijdsgenoot bijvoorbeeld later lopen, dan betekent dat niet gelijk dat er sprake is van een motorische achterstand.

Als jij jouw vinger geeft aan jouw pasgeboren baby, dan pakt hij met zijn hand jouw vinger vast door een reflex. Dit is de zogenoemde grijpreflex. Een pasgeboren baby maakt in het begin veel ongecontroleerde bewegingen en laat reflexen zien. Pas later leert jouw baby om gerichte bewegingen te maken.

Signalen op motorische problemen

Soms zijn er signalen die bij baby’s kunnen wijzen op motorische problemen, bijvoorbeeld het uitblijven van de ontwikkelingsmijlpalen, zoals gaan rollen, gaan zitten, staan of lopen, eenzijdig bewegen, weinig kracht, overstrekken, een voorkeurshouding, een lage spierspanning etc.

Bij een verdenking op een motorische achterstand zal er een motorisch onderzoek gedaan worden door de kinderfysiotherapeut. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling en de behaalde mijlpalen van de baby.
Er zal eerst onderzoek gedaan worden om te bepalen of er sprake is van een normale ontwikkeling, een risico op een achterstand of een achterstand in de motorische ontwikkeling.

Motorisch onderzoek – Tijdens het onderzoek wordt geobserveerd wat het kind spontaan laat zien en worden motorische vaardigheden uitgelokt. De score wordt vergeleken met andere leeftijdsgenootjes, zodat er bepaald kan worden of er sprake is van een achterstand. Verder is het nog belangrijk om te kijken of de oorzaak van lichamelijke aard is of dat het kind meer stimulatie en oefentijd nodig heeft.

Je kunt aan de hand van het E-book controleren welke mijlpalen jouw baby ongeveer moet laten zien op een specifieke leeftijd.

Ben jij benieuwd hoe de ontwikkeling eruit ziet in het eerste half jaar van jouw baby?

Download het gratis E-book!

TIP: Oefen de buikligging na elke luierverschoning!

Om de motorische ontwikkeling te stimuleren is het belangrijk om de buikligging bij jouw baby te oefenen.
In het begin vinden baby’s de buikligging niet erg leuk omdat het zwaar is voor jouw baby. Echter, het is wel belangrijk om te oefenen op de buik om de motoriek te stimuleren. Daarnaast maakt het jouw kind sterker. Je kunt hierbij een voorkeurshouding voorkomen.

Oefeningen, begeleiding en adviezen

Mocht kinderfysiotherapie inderdaad nodig zijn, dan oefenen we op een speelse manier om de motoriek te verbeteren. De behandeling zal beginnen op het niveau waarop het kind op dat moment functioneert. Van daaruit zal behandeld worden in het opzoeken van de grenzen en deze grenzen telkens verleggen. Wij geven jullie als ouders daarbij adviezen hoe jullie zelf thuis met jullie kind kunnen oefenen. Veel herhaling is nodig om nieuwe vaardigheden sneller aan te leren. Tot de leeftijd van twee jaar komen wij bij de ouders thuis op huisbezoek voor de behandelingen.

Indien er sprake is van een motorische achterstand zal de kinderfysiotherapeut jou begeleiden in het stimuleren van de motorische ontwikkeling.
De kinderfysiotherapeut zal de oefeningen voor doen die jij als ouder thuis kunt uitvoeren.

TIP: Zet jouw kind zo min mogelijk in de maxi-cosi of in de wipper als hij wakker is. Hiermee beperk je onder andere zijn bewegingsvrijheid. Leg jouw kind vooral op een vlakke onderlaag. Op deze manier kan jouw kind veel meer zelf ontdekken en motorisch ontwikkelen.

De ouder leert van de kinderfysiotherapeut de oefeningen die zij dagelijks kan uitvoeren om de motoriek te stimuleren van de baby.

Het is belangrijk dat jij elke dag vaak oefent om de motoriek van jouw baby te stimuleren. Daarom leren wij jou de oefeningen aan!

Tot de leeftijd van 2 jaar komen wij bij ouders thuis voor onderzoek en behandeling van baby’s.

Neem gerust contact op met ons indien jullie een afwijkende ontwikkeling signaleren of wanneer jullie vragen hebben over de motorische ontwikkeling van jullie baby. Het is belangrijk dit te laten onderzoeken en behandelen.

Neem vrijblijvend contact met ons op