Hoe gaan wij te werk?

Op een persoonlijke, zorgzame en kindgerichte manier bieden wij begeleiding en sturing aan de motorische ontwikkeling van het kind tussen de 0 en 18 jaar oud. Daarnaast bieden wij ook zorg aan jou als ouder/verzorger. In het proces van begeleiding en behandeling van kinderen ben je niet alleen toeschouwer, maar streven wij er tevens naar om jou mede-therapeut te laten zijn. Je kunt jouw kind daarbij motiveren om thuis aan oefeningen te werken.

Wij vinden het belangrijk duidelijke en transparante zorg te bieden, zodat het kind, de ouders en de verwijzers weten wat zij aan mij hebben en waar zij aan toe zijn. Zo wordt er bij de eerste afspraak een formulier ondertekend met welke betrokkenen wij contact op mogen nemen om hen op de hoogte te brengen van de behandeling. Daarnaast kunnen wij ook met deze toestemming bijvoorbeeld leerkrachten adviseren hoe zij hier op school mee om kunnen gaan.

Om een zo optimaal mogelijke zorg te kunnen bieden hebben wij kwaliteit, flexibiliteit en samenwerking hoog in het vaandel staan. We zijn erg enthousiast en gemotiveerd en blijven ons graag ontwikkelen. Daardoor blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de kinderfysiotherapie.

Naast behandelingen in de praktijk behandelen wij ook kinderen aan huis. Thuisbehandeling vindt bijvoorbeeld plaats bij erg kwetsbare kinderen die vanwege gezondheidsredenen beter niet onnodig uit huis kunnen gaan of bij motorisch beperkte kinderen die moeilijk naar de praktijk toe kunnen komen. Behandeling aan huis kan ook plaatsvinden om de oefeningen die in de praktijk worden gegeven te vertalen naar de thuissituatie.

Indien nodig werken wij graag samen met leerkrachten, andere betrokkenen bij het kind, maar ook met andere disciplines uit de jeugdgezondheidszorg.

Dit alles bieden wij aan in een kleinschalige, persoonlijke omgeving waarin het kind zich prettig voelt en zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Neem vrijblijvend contact met mij op