Hoe ga ik te werk?

Op een persoonlijke, zorgzame en kindgerichte manier bied ik begeleiding en sturing aan de motorische ontwikkeling van het kind tussen de 0 en 18 jaar oud. Daarnaast bied ik ook zorg aan jou als ouder/verzorger. In het proces van begeleiding en behandeling van kinderen ben je niet alleen toeschouwer, maar streef ik er tevens naar om jou mede-therapeut te laten zijn. Je kunt jouw kind daarbij motiveren om thuis aan oefeningen te werken.

Ik vind het belangrijk duidelijke en transparante zorg te bieden, zodat het kind, de ouders en de verwijzers weten wat zij aan mij hebben en waar zij aan toe zijn. Zo wordt er bij de eerste afspraak een formulier ondertekend met welke betrokkenen ik contact mag opnemen om hen op de hoogte te brengen van de behandeling. Daarnaast kan ik ook met deze toestemming bijvoorbeeld leerkrachten adviseren hoe zij hier op school mee om kunnen gaan.

Om een zo optimaal mogelijke zorg te kunnen bieden heb ik kwaliteit, flexibiliteit en samenwerking hoog in het vaandel staan. Ik ben erg enthousiast en gemotiveerd en blijf mij graag ontwikkelen. Daardoor blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de kinderfysiotherapie.

Naast behandelingen in de praktijk behandel ik ook kinderen aan huis. Thuisbehandeling vindt bijvoorbeeld plaats bij erg kwetsbare kinderen die vanwege gezondheidsredenen beter niet onnodig uit huis kunnen gaan of bij motorisch beperkte kinderen die moeilijk naar de praktijk toe kunnen komen. Behandeling aan huis kan ook plaatsvinden om de oefeningen die in de praktijk worden gegeven te vertalen naar de thuissituatie.

Indien nodig werk ik graag samen met leerkrachten, andere betrokkenen bij het kind, maar ook met andere disciplines uit de jeugdgezondheidszorg.

Dit alles bied ik aan in een kleinschalige, persoonlijke omgeving waarin het kind zich prettig voelt en zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

 

Neem vrijblijvend contact met mij op