Motorische achterstand baby

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn manier en op zijn eigen tempo. Leert jouw baby ten opzichte van een andere leeftijdsgenoot bijvoorbeeld later lopen, dan betekent dat niet gelijk dat er sprake is van een achterstand. Soms zijn er signalen die bij baby’s kunnen wijzen op motorische problemen: het uitblijven van de ontwikkelingsmijlpalen, zoals gaan rollen, gaan zitten, staan of lopen, eenzijdig bewegen, weinig kracht, overstrekken, een voorkeurshouding, een lage spierspanning etc.

Onderzoek

Er zal eerst onderzoek gedaan worden om te bepalen of er sprake is van een normale ontwikkeling, een risico op een achterstand of een achterstand in de motorische ontwikkeling. Tijdens dit onderzoek wordt er gedurende 20 minuten geobserveerd wat het kind spontaan laat zien en zullen er vaardigheden uitgelokt worden. De score kan vergeleken worden met andere leeftijdsgenootjes, zodat er bepaald kan worden of er sprake is van een achterstand. Verder is het nog belangrijk om te kijken of de oorzaak van lichamelijke aard is of dat het kind meer stimulatie en oefentijd nodig heeft.

Behandeling

Mocht kinderfysiotherapie inderdaad nodig zijn, dan zal er op een speelse manier geoefend worden om de motoriek te verbeteren. De behandeling zal beginnen op het niveau waarop het kind op dat moment functioneert. Van daaruit zal behandeld worden in het opzoeken van de grenzen en deze grenzen telkens verleggen. Wij geven jullie als ouders daarbij adviezen hoe jullie zelf thuis met jullie kind kunnen oefenen. Veel herhaling is nodig om nieuwe vaardigheden sneller aan te leren. Tot de leeftijd van twee jaar worden de behandelingen aan huis gegeven.

Neem gerust contact op met ons indien jullie een afwijkende ontwikkeling signaleren of wanneer jullie vragen hebben over de motorische ontwikkeling van jullie baby. Het is belangrijk dit te laten onderzoeken en behandelen.