Fysiotherapie aan huis

Aangezien Denise ook een aantal jaren in het verpleeghuis met ouderen heeft gewerkt, zowel op de somatische afdeling als de dementie afdeling, kunt u ook bij haar terecht voor fysiotherapie aan huis.

Ik zal vooral met u oefeningen doornemen, gericht op het verbeteren van de mobiliteit en de zelfstandigheid.

De behandeling is erop gericht:

  •  de zelfstandigheid te vergroten of te behouden;
  •  u beter te laten functioneren bij de dagelijkse activiteiten in uw eigen omgeving;
  •  het voorkomen of verkorten van ziekenhuisopnames;
  •  het voorkomen of verminderen (van de ernst) van vallen;
  •  het ondersteunen van de mantelzorger.

Naast ouderen kan ik ook patiënten aan huis behandelen die moeten revalideren naar aanleiding van een nieuwe heup- of knieprothese.

Mocht het klachtenbeeld te complex zijn, dan zal ik u doorverwijzen naar geriatrisch fysiotherapeut, Natascha Muilwijk van verpleeghuis Het Spectrum. Zij is een gespecialiseerde fysiotherapeut gericht op de ouder wordende patient.