Motorische schrijfproblemen

Schrijven is voor alle kinderen en volwassenen wereldwijd een vaardigheid die hen in staat stelt om te communiceren. Ondanks de toename van het gebruik van de computer is schrijven en leren schrijven nog steeds actueel. Het schrijven op school is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals bij taal en rekenen. Wanneer je kind problemen heeft met schrijven, kan dat een negatief effect hebben op de leervakken en op het zelfbeeld.

Schrijven is een complexe vaardigheid omdat het een samenspel is van motoriek en denken. Denk aan taal, het onthouden en begrijpen van nieuwe letters en woorden en deze ook nog kunnen schrijven. Het schrijven verloopt van enkele letters aan het begin van groep 3 tot woorden en zinnen aan het einde van het jaar. Dit alles gaat heel snel. Helaas beschikken niet alle kinderen over de specifieke motorische vaardigheden die deze ontwikkeling van het schrijven mogelijk maakt. Hierdoor kan het zijn dat het kind een slecht leesbaar handschrift heeft, het kind moeite heeft met het bijhouden van het werktempo, het kind schrijfkramp ervaart of het kind moeite heeft om een potlood of pen op de juiste manier vast te houden.

Vaak adviseert de leerkracht extra hulp in te schakelen wanneer het schrijven niet goed verloopt. Het kan echter ook voorkomen dat jouw kind zelf aangeeft dat het veel moeite heeft met het schrijven.

Tijdens het onderzoek nemen wij diverse specifieke testen af om te kunnen beoordelen of het schrijfprobleem veroorzaakt wordt door een verminderde motorische vaardigheid. Daarnaast wordt contact gezocht met de leerkracht om een goed beeld te krijgen het schrijfprobleem.

Afhankelijk van de resultaten wordt er een behandelplan opgesteld. Voor het uitvoeren van het onderzoek en voor de eventuele behandeling werken wij volgens het Evidence Statement Motorische Schrijfproblemen bij Kinderen van de NVFK. Hierdoor werken wij met de meest recente, effectieve wetenschappelijke schrijfmethode.

Maak een afspraak