Huilbaby

Vrijwel alle baby’s huilen. Het huilen van een baby neemt in de eerste weken na de geboorte toe, met een piek rond de zes weken. Huilen tot 1,5-2 uur wordt als normaal beschouwd. Meestal is een baby goed te troosten en weet je wat er aan de hand is. Bij sommige baby’s helpt voeden, verschonen of troosten niet. Ze blijven maar doorhuilen en je weet niet waarom. Wanneer je baby gedurende 3 weken, minimaal 3 dagen in de week 3 uur per dag huilt, spreek je van een huilbaby. Belangrijker nog dan deze frequentie van het huilen, is dat ouders het huilen als een probleem en/of belasting ervaring. Deze baby’s huilen niet alleen veel, maar zijn ook overbeweeglijk, onrustig, schrikachtig en snel afgeleid. Ze kunnen moeilijk tegen verandering.

Oorzaken

Uit onderzoek blijkt dat bij de meeste huilbaby’s geen onderliggende oorzaak wordt gevonden, namelijk bij minder dan 5%. Vaak wordt ten onrechte gedacht aan een koemelkeiwit-allergie of reflux (terugvloeien van zure maaginhoud in de slokdarm) als oorzaak van het vele huilen. Toch is dit meestal niet het geval.

Wel blijkt dat veel huilbaby’s overprikkeld zijn: zij reageren sterk op prikkels uit de omgeving en raken hierdoor oververmoeid. Ondanks die vermoeidheid vinden zij het moeilijk om zelf in slaap te vallen en raken zo nog vermoeider, met meer huilen als gevolg.

Behandeling huilbaby

Allereerst wordt jullie baby uitgebreid geobserveerd en onderzocht. Dit om een eventuele onderliggende lichamelijke oorzaak van het huilen en de onrust uit te sluiten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een voorkeurshouding of (verborgen) reflux.

De kinderfysiotherapeutische behandeling zal vooral bestaan uit tips en adviezen met betrekking tot verzorging en het omgaan met de baby om zo het huilen te verminderen.

Uit onderzoek is gebleken dat huilbaby’s bij wie geen aanwijsbare lichamelijk oorzaak valt te ontdekken het meest gebaat zijn bij rust, voorspelbare regelmaat en minder prikkels. Inbakeren kan helpen om het inslapen te verbeteren. Daarnaast kan babymassage van positieve invloed zijn op een huilbaby. De behandeling zal bij jou aan huis plaatsvinden.

Omdat bewezen is dat kinderfysiotherapie bij huilbaby’s effectief is, zijn kinderfysiotherapeuten opgenomen in de multidisciplinaire richtlijn ‘excessief huilen bij baby’s, 2013. Deze richtlijn wordt door de jeugdgezondheidszorg toegepast.

Meer informatie