Nicole Merkx-Schnebeli

Ik ben Nicole Merkx-Schnebeli en ik woon in het centrum van Dordrecht.  Na mijn afstuderen als algemeen fysiotherapeut heb ik mij gespecialiseerd als kinderfysiotherapeut. Ik heb 20 jaar gewoond op Curaçao en gewerkt in mijn Praktijk Kinderfysiotherapie. Daarnaast was ik werkzaam in het lokale Sint Elisabeth Ziekenhuis op de NICU (afdeling voor prematuur geboren kinderen). Als vrijwilliger was ik betrokken bij de ‘Make-A-Wish’ stichting voor het begeleiden van ongeneeslijke zieke kinderen tijdens dolfijn zwemmen. In 2016 ben ik weer in Nederland gaan wonen en werken en heb ik mijn Master Kinderfysiotherapie in 2018 succesvol afgerond. Afgelopen jaar heb ik de opleiding kinderbekkenfysiotherapie afgerond. In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met prematuren en zuigelingen (voorkeurshouding, regulatiestoornissen en huil baby’s, kinderen met syndromen en neurologische aandoeningen) en momenteel ook met kinderen met bekkenproblematiek.

Opleidingen en nascholingen

2018 Master Kinderfysiotherapie, Hogeschool Rotterdam

2018  Opleiding Kinderbekkenbodem fysiotherapie, SOMT 

2017 Beery VMI -training workshop

De Beery-VMI (Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration) is ontwikkeld om de samenwerking tussen de ogen en de handen te beoordelen (integratie van visuele en motorische mogelijkheden). Deze test bestaat uit drie onderdelen: 1. het natekenen van figuren (visuomotorische integratie), 2. het zien van verschillen tussen figuren (visuele perceptie) en 3. het volgen van sporen tussen lijnen (motorische coördinatie). Het resultaat van deze test geeft per onderdeel aan of een kind onder, op of boven leeftijdsniveau functioneert. Na het afnemen van deze drie testen is het duidelijk of er sprake is van een motorisch schrijfprobleem en op welk niveau er een behandeling kan starten. 

2017 SOS-2-NL-training workshop

De SOS-2-NL is een instrument om het handschrift te beoordelen, waarbij het een indicatie geeft of het handschrift kwalitatief afwijkt en waarbij de schrijfsnelheid kan worden vergeleken met de normen voor normaal ontwikkelende kinderen.

2017 Bailey-III Motoriekschalen training

De Bayley-III-NL is een instrument om bij kinderen vanaf 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen de grove en fijne motorische vaardigheden in kaart te brengen. Met deze test kun je jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand identificeren.

2014 Test of Infant Motor Profile (TIMP) Cursus

De TIMP is ontwikkeld om de motorische ontwikkeling en houdingscontrole van jonge kinderen vanaf een leeftijd van 34 weken postconceptional age tot een (gecorrigeerde) leeftijd van 4 maanden in kaart te brengen. De TIMP is geschikt als discriminatief en evaluatief instrument en heeft een voorspellende waarde voor een latere motorische uitkomst.

2014 Congress Inspiring Infants, UMCG Groningen

2014 Zuigelingen asymmetrie I, plagiocephalometrie, Dr. van Vlimmeren

Plagiocephalometrie is een betrouwbare en valide methode om schedelvervorming in kaart te brengen, te beoordelen en te evalueren. De meting wordt veelal toegepast bij zuigelingen in de leeftijd tot 12 maanden met een voorkeurshouding en/of bij verdenking van afwijkende groei van de schedel

2014 Zuigelingen asymmetrie II diagnostiek en interventie, Dr. van Vlimmeren

2013 General Movements Advanced Cursus, UMCG, Groningen

General Movements (gegeneraliseerde bewegingen, GM’s) zijn spontane bewegingen waaraan alle onderdelen van het lichaam mee doen. Zij ontstaan vroeg foetaal en blijven bestaan tot 3 à 4 maanden na de à terme leeftijd. Dit is een gevoelig instrument voor de evaluatie van de integriteit van het jonge zenuwstelsel en toegepast bij prematuur geboren kinderen.

2013 Infant Motor Profile Course.

De Infant Motor Profile brengt de motorische ontwikkeling van zuigelingen vanaf drie maanden totdat de zuigeling gaat lopen in kaart. Hierbij wordt met name naar de kwaliteit van de bewegingen en ontwikkeling gekeken en niet zozeer naar de kwantiteit.

2013 New born Behavior Observation Cursus Boston MA, USA.

2013 Kinderneurologisch onderzoek met speciale aandacht voor Minor Neurological Dysfunctie.

2012 Sensomotoriek Gerard Worm, NPI, Arnhem.